تور تفلیس 3 شب ویژه 30 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,215,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,215,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,335,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,335,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,875,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,785,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

✔ پیکج در تاریخ 30 دی 200.000 هزارتومان افزایش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی