تور گرجستان 4 شب ویژه 6دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,245,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,105,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,105,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,135,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,575,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,575,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,805,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات


.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی