تور گرجستان 4 شب ویژه 3 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,115,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,275,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,275,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,325,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,325,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,435,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,435,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,435,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,485,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,485,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,675,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,975,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,055,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,100,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی