تور گرجستان 3 شب ویژه 2 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,175,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,175,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,255,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,255,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,505,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,425,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,505,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,425,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,465,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,505,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,505,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,505,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,505,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,935,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,935,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی