تور آنتالیا 6 شب ویژه 4دی با پرواز ماهان ایر(دنیزلی)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,895,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,515,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,465,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,325,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,715,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,105,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,185,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,495,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,355,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,355,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی