تور گرجستان 4 شب ویژه 1 الی 16 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,675,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,675,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,405,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,405,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,405,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,405,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,665,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

پکیج در تاریخ 8 و 9  دی شامل 800 هزار تومان افزایش نرخ می باشد .

پکیج در تاریخ 10 دی (4شب) شامل 400 هزارتومان افزایش نرخ می باشد .

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی