تور گرجستان 7 شب ویژه 1 الی 16 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,435,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,435,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,435,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,135,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,435,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,135,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,435,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,905,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,485,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,665,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,485,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,665,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,135,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,135,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,695,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,895,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,695,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,895,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,465,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,115,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

پکیج در تاریح 7 دی شامل 300 هزارتومان افزایش نرخ میباشد .

پکیج در تاریخ 8 و 9  دی شامل 500 هزار تومان افزایش نرخ می باشد .
پکیج در تاریخ 9 و 10  دی شامل 100 هزار تومان کاهش نرخ می باشد .


مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی