تور 7 شب و 8 روز پاتایا ویژه دی با پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,727,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,207,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,207,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,402,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,311,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,035,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,442,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,402,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,035,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,442,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,402,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,683,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,027,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,532,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,493,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,493,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,832,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,597,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,904,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,222,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,597,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,205,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,962,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,675,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,255,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,725,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,222,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,818,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,268,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,738,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,002,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,792,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,792,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,554,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,521,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,792,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,775,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,911,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,987,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,035,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,285,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,067,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,117,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,847,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,286,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,484,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,082,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,962,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,285,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,785,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,602,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,962,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,682,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,807,000 تومان
نوزاد
1,034,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
 • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
 • عکس 4*3
 • کپی شناسنامه از تمام صفحات
 • کپی کارت ملی
خدمات آژانس
 • بیمه مسافرتی
 • 7 شب اقامت در هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ویزا
 • گشت شهری
 • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

..

مسئولین تور

 • الهه امیدی