تور 7 شب و 8 روز بانکوک ویژه زمستان با پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,050,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,240,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,340,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,430,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,340,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,720,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
60,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,010,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,750,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
 • عکس 4*3
 • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
 • کپی شناسنامه از تمام صفحات
 • کپی کارت ملی
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی
 • ویزا
 • گشت شهری
 • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 1200 هزار تومان می باشد .

مسئولین تور

 • الهه امیدی