تور آنکارا 3 شب و 4 روز پرواز ماهان ( ویژه بهار )

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • صبحانه

توضیحات

  داشتن تست pcr  الزامی است 

مسئولین تور

  • الهه امیدی