تور گرجستان 3 شب ویژه 6دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,955,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,145,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,135,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,365,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,195,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,195,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,205,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,405,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,205,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,405,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,505,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,000,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی