تور بانکوک 7شب (ویژه اسفند)

این تور منقضی شده است.
Economy IKA BKK
تاریخ : سه شنبه 1401/12/16 ساعت سفر : 21:45
مدت سفر : 07:30
تاریخ : چهار شنبه 1401/12/24 ساعت سفر : 22:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
نوع سفر: هواپیما
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
30,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,810,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,810,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,130,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,130,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,120,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,340,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,010,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,440,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
52,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
30,970,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
32,860,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کپی تمام صفحات شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • کارت واکسن دیجیتال
 • عکس 4*6
 • تمکن مالی برای هر نفر، 50 میلیون تومان با مهر برجسته
خدمات آژانس
 • بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبان
 • 7 شب اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشت
 • ویزا
 • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

به علت نوسانات نرخ ارز، پکیج ها را با کانتر مربوطه چک کنید.

برای ورود به کشور تایلند حتما باید 2 دوز واکسن را زده باشید و 15 روز از دوز دوم گذشته باشد.

آژانس مسافرتی راه و رسم سفر آماده ارائه بهترین خدمات مسافرتی با نازل ترین قیمت برای شما عزیزان می باشد. شما می توانید با انتخاب تور بانکوک 7 شب و 8 روز یک سفر به یاد ماندنی برای خود رقم بزنید.

آنچه که باید درباره تور بانکوک بدانید:

تاریخ 16 و 18 اسفند شامل 5.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

بقیه تاریخ ها با کانتر مربوطه چک شود.

هتل ها شامل شارژ می باشند، با کانتر مربوطه چک شود.

پرواز سه شنبه ها و پنجشنبه های هر هفته انجام می شود.

داشتن گواهی سلامت و تست Pcr حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.

در صورت عدم صدور ویزا، هزینه های کنسلی اعلام می شود.

بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 55 سال)

هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی است.

مسئولین تور

 • الهه امیدی