ویزای کرواسی

"مدارک مورد نیاز ویزای کرواسی"

 

 

کلیه مدارک، نیاز به ترجمه انگلیسی دارند.

گذرنامه

_ اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار همراه با امضای صاحب گذرنامه

_ دارای دو صفحه سفید خالی در پاسپورت روبه روی هم جهت الصاق ویزا

_ اصل گذرنامه های گذشته

 

عکس

_ 2 قطعه عکس 4/5*3/5 (جدید، رنگی، تمام رخ، با زمینه روشن که 80% عکس دربرگیرنده صورت فرد متقاضی باشد.)

 

شناسنامه

_ اصل شناسنامه ایرانی

 

مشخصات فردی

_ تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

 

گواهی عدم سوء پیشینه

_ گواهی عدم سوء پیشینه، برگه مخصوصی

 است که در آن، سوابق کیفری موثر فرد درج می شود. نحوه صدور عدم سوء سابقه، به 2 روش حضوری و اینترنتی امکن پذیر می باشد. مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه حضوری به دفاتر پلیس 10+ و درخواست اینترنتی گواهی عدم سوء پیشینه از سامانه ثنا، راه های دریافت گواهی عدم سوء پیشینه هستند.

 

مدارک شغلی

اگر دانشجوی هستید: گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی

اگر دانش آموز هستید: گواهی اشتغال به تحصیل (برای دانش آموزانی که در سال تحصیلی سفر میکنند نامه مرخصی با تایید مدیر مدرسه الزامی میباشد.)

اگر اعضای هیئت علمی دانشگاه هستید: اصل حکم استخدامی و فیش حقوقی 3 ماه اخیر به همراه مهر + گواهی اشتغال به کار

اگر تاجر/ صاحب مشاغل هستید: روزنامه های شرکت (آگهی تاسیس و تغییرات) + لیست بیمه پرسنلی که تحت پوشش شرکت شما هستند + پرداخت های مالیاتی + هرگونه جواز یا مدارکی که مربوط به شغل شما می باشد.

اگر کارمند شرکت های خصوصی هستید: حکم/ قرارداد + نامه اشتغال به کار + برگه ی مرخصی + فیش حقوقی سه ماه اخیر + لیست بیمه سه ماه اخیر یا سابقه ی بیمه

اگر کارمند بخش دولتی هستید: آخرین حکم کار گزینی + فیش حقوقی 3 ماه اخیر به همراه مهر + گواهی اشتغال به کار

اگر بازنشسته هستید: حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی به همراه فیش حقوقی

اگر کسبه هستید: اصل جواز / اصل کارت بازرگانی

اگر پزشک هستید: کارت نظام پزشکی + پروانه ی پزشکی + کارت های تخصص + پروانه مطب

اگر مهندس هستید: اصل پروانه مهندسی + اصل کارت نظام مهندسی (در صورت اشتغال درشرکت، مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصی می بایست ارائه گردد.)

اگر ساختمان ساز هستید: اصل گواهی ساختمان / اصل قراردادهای کاری / اصل پایان کار ساختمان

اگر وکیل هستید: اصل پروانه وکالت + اصل کارت وکالت

اگر خانه دار/ فاقد شغل هستید: می توانید در صورت تمایل مدارک شغلی و بانکی سرپرست خانواده و یا شخصی که مخارج سفر شما را بر عهده می گیرد، ارائه دهید.

اگر مشاغل آزاد/ سایر مشاغل هستید: سعی کنید هرگونه مدارک مربوط به شغل خود را ارائه نمایید. مانند : پروانه ی ساختمان و یا نامه اشتغال از هرگونه صنف یا اتحادیه ی مربوطه.

 

مدارک بانکی  و مالی

_ برای حساب های کوتاه مدت یا جاری: برای حساب های کوتاه مدت گواهی تمکن مالی 6 ماهه صادره از امور بین الملل به لاتین + ریز پرینت شش ماه آخر، همچنین برای کلیه ی موارد می بایست میزان درآمد شخصی حساب های بانکی در آن ها مشخص باشد.

_ برای حساب های بلند مدت: گواهی تمکن 6 ماهه بانک مربوطه به همراه گردش شش ماه سود حساب.

_ می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد، افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.

_ حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 300 میلیون تومان باشد.

_ ضمانت بانکی بازگشت از سفر به ازای هر نفر 300 میلیون تومان می باشد.

_ ضمانت مجردین بعد از بررسی مدارک اعلام میگردد.

_ در سفر خانوادگی، پدر خانواده ( آقا ) الزاما باید حساب به نام خود داشته باشد و نمیتواند از حساب خانم استفاده کند.

 

سند ملکی

_ اصل سند مالکیت بنام مسافر

 

نکات مهم

_ رضایت نامه محضری برای افراد زیر 18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد.

_ ضمنا امکان اخذ مدارک بیشتر در روند بررسی وجود دارد.

_ ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد.

_ حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد.

_ ترجمه رسمی به زبان انگلیسی همراه با مهر مترجم صادره در 3 ماه اخیر (هزینه ی ترجمه به عهده مسافر می باشد.)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش راه و رسم سفر در شرکت تماس حاصل نمایید.

45246_021