تورهای صربستان

صربستان

جمهوری صربستان، یک کشور محاط در خشکی در مرکز جنوب خاوری اروپا است که بخش جنوبیجلگه پانونی و جنوب شبه‌جزیره بالکان را دربرگرفته‌است. این کشور بامجارستان در شمال، رومانی و بلغارستان در شرق، جمهوری مقدونیه ومونته‌نگرو در جنوب، کرواسی و بوسنی و هرزگوین در غرب هم‌مرز است.بلگراد پایتخت این کشور است.