صدور مجدد ویزای امارات برای ایرانی ها در کرونا

25 اسفند ، 1399
راه و رسم سفر

از سرگیری صدور ویزای دبی  برای ایرانی ها 

با این وجود همچنان مشکلاتی بر سر راه صدور ویزا وجود دارد و امارات  از تاریخ شروع مجدد ویزا ، قوانین جدیدی برای مسافران وضع نموده است .و طبق قوانین وضع شده سخت گیری های بسیاری نسبت به هر مسافر اعمال میکند.

راه و رسم سفر 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی