book-open تزریق واکسن کرونا به توریست ها در ترکیه آغاز شد

18 دی ، 1400
راه و رسم سفر

تزریق واکسن کرونا به توریست ها در ترکیه آغاز شد.

با اعلام وزارت بهداشت ترکیه از این پس، توریستها نیز می توانند واکسن کویید 19 را در بیمارستان های این کشور تزریق کنند. تزریق واکسن در ترکیه در ازای اخذ مبلغ تزریق واکسن و نه قیمت خود واکسن انجام خواهد شد.
اگر در ترکیه مسافر هستید و تا امروز واکسنی دریافت نکرده اید، می توانید بدون گرفتن وقت قبلی مستقیما به بیمارستان های دولتی مراجعه کنید.

اما اگر پیش از این در کشور خود واکسن زده اید و میخواهید  دوز دوم یا سوم خود را در ترکیه تزریق کنید، با کپی پاسپورت، کارت واکسن و درخواست کتبی به یک مرکز بهداشت مراجعه و تقاضای همسان سازی واکسن خود را دهید.

امکان انتخاب از یکی از سه نوع واکسن های سینوواک، فایرز-بایونتک و تورک کواک برای شما موجود است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی