جاذبه های گردشگری آنکارا

موزه فرهنگ

موزه فرهنگ

اطلاعات بیشتر
موزه نقاشی

موزه نقاشی

اطلاعات بیشتر
شهربازی

شهربازی

اطلاعات بیشتر
پارک جنگلی آتاتورک

پارک جنگلی آتاتورک

اطلاعات بیشتر
مراکز خرید

مراکز خرید

اطلاعات بیشتر
موزه فرهنگ

موزه فرهنگ

اطلاعات بیشتر
موزه نقاشی

موزه نقاشی

اطلاعات بیشتر
شهربازی

شهربازی

اطلاعات بیشتر
پارک جنگلی آتاتورک

پارک جنگلی آتاتورک

اطلاعات بیشتر
مراکز خرید

مراکز خرید

اطلاعات بیشتر