جاذبه های گردشگری آتن

آکروپولیس

آکروپولیس

اطلاعات بیشتر
موزه‌ بیزانس

موزه‌ بیزانس

اطلاعات بیشتر
موزه‌ی هنر سیکلادیک

موزه‌ی هنر سیکلادیک

اطلاعات بیشتر
کلیسای Panaghia Kapnikaréa

کلیسای Panaghia Kapnikaréa

اطلاعات بیشتر
معبد زئوس

معبد زئوس

اطلاعات بیشتر
استادیوم پاناتینایکو و استادیوم المپیک

استادیوم پاناتینایکو و استادیوم المپیک

اطلاعات بیشتر
سینتاگما

سینتاگما

اطلاعات بیشتر
آکروپولیس

آکروپولیس

اطلاعات بیشتر
کلیسای Panaghia Kapnikaréa

کلیسای Panaghia Kapnikaréa

اطلاعات بیشتر
معبد زئوس

معبد زئوس

اطلاعات بیشتر
موزه‌ بیزانس

موزه‌ بیزانس

اطلاعات بیشتر
موزه‌ی هنر سیکلادیک

موزه‌ی هنر سیکلادیک

اطلاعات بیشتر
استادیوم پاناتینایکو و استادیوم المپیک

استادیوم پاناتینایکو و استادیوم المپیک

اطلاعات بیشتر
سینتاگما

سینتاگما

اطلاعات بیشتر