غذاخوری گرادا

غذاخوری گرادا

 

در رستوران گرادا “Grada” غذاها به قدری لذیذ می باشد که دلتان نمیخواهد از رستوران بیرون بروید... سینی مزه رستوران گرادا لارناکا به دلیل تعداد غذاهای متنوع و اندازه بزرگش همیشه طرفداران زیادی دارد... کارکنان رستوران با شما مثل خانواده تان برخورد می کنند... بعدازظهری دلپذیر در رستوران گرادا سپری کنید...