پایانه چاتراپاتی شیواجی

پایانه چاتراپاتی شیواجی

پایانه‌ی قطار شیواجی با معماری زیبایش به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. بنایی که تاکنون برنده‌ی چندین جایزه‌ی بین‌المللی و برنده‌ی میراث درجه‌ی ۱ یونسکو شده است. احتمالا همین چند دلیل به تنهایی برای بازدید از آن کافی باشد. پایانه‌ی چاتراپاتی شیواجی که در انتهای جنوبی مومبای قرار دارد، در عصر استعمار بریتانیا ساخته شده است. به سادگی در اطراف این بنا قدم بزنید و به تزئینات آن نگاه کنید تا به زیبایی آن پی ببرید. احتمالا از دیدن تعداد مسافری که هر روزه از این ایستگاه عبور می‌کنند، متعجب خواهید شد.