حوض بانگانگا

حوض بانگانگا

حوض بانگانگا را می‌توان قدیمی‌ترین جای مسکونی بمبئی نامید که این فرصت را برای شما فراهم می‌کند که در تاریخ و گذشته‌ی این شهر غرق شوید. با این حال جای تعجب دارد که بسیاری از مردم محلی با آن آشنا نیستند! آب مقدس این حوض در خیابانی باریک قرار دارد که توسط معابد، خانه‌ها و دیگر مکان‌های مذهبی احاطه شده است. هندوها معتقد هستند که قدم زدن دور این حوض با پای برهنه فواید زیادی دارد. شما می‌توانید کنار این حوض نشسته و به تماشای زندگی روزانه‌ی مردم بپردازید.