تور استانبول 5 شب 6 روز ( ویژه 26 اردیبهشت )

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,560,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,430,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,430,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,430,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,560,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,760,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,050,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,050,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,020,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • گشت شهری

توضیحات

مسئولین تور

  • مهسا امیدی
  • الهه امیدی
  • شانتیا احمدی