تور استانبول 7 شب 8 روز ویژه نوروز1400 ( پروزا ایران ایر)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,680,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,860,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,860,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,230,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,860,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,860,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,230,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,230,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,230,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,860,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,720,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,720,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,320,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,720,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,680,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,680,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,980,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • 5 شب اقامت در هتل
  • گشت شهری با ناهار
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

.

مسئولین تور

  • مهسا امیدی
  • الهه امیدی