تور استانبول 6 شب 7 روز ویژه نوروز1400 ( پروزا ایران ایر)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,440,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,070,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,760,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,760,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,010,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,010,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,870,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,010,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,820,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,870,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • 5 شب اقامت در هتل
  • گشت شهری با ناهار
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

.

مسئولین تور

  • مهسا امیدی
  • الهه امیدی