تور استانبول 4 شب 5روز ویژه نوروز1400 ( پروزا ایران ایر)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,980,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,980,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,540,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,540,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,540,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,540,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,930,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,420,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,040,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • گشت شهری

توضیحات

.

مسئولین تور

  • مهسا امیدی
  • الهه امیدی