استانبول 5شب ویژه نوروز

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,780,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,780,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,430,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,170,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,170,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,210,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,080,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,210,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,760,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,210,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,760,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,690,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت شهری با ناهار
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

 .

مسئولین تور

  • مهسا امیدی
  • الهه امیدی