تور آنتالیا 6 شب و 7 روز (با پرواز سان اکسپرس) ویژه 11 مهر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
14,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,875,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,175,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,915,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,420,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,525,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,525,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,645,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,770,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,285,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,185,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,485,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,415,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,020,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,225,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,255,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,115,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,540,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,255,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,540,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,745,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,535,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,515,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,285,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,555,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,285,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,555,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,655,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,655,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,655,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,655,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,655,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,760,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,535,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,175,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,535,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,175,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,135,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,565,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,735,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,985,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,255,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,775,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,335,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,855,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,005,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,415,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,610,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,005,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • 30 کیلو بار

توضیحات

 نرخ کودک 2 تا 6 سال 11.990.000 تومان می باشد.

 نرخ کودک زیر 2 سال 900.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی