تورتفلیس ویژه 1 الی 3 اسفند (قشم ایر)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,210,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,210,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,610,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,610,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,150,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,070,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
3,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,180,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,340,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • صبحانه

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 1.190.000 تومان می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 1 اسفند دارای 400.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 2 اسفند دارای 100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی