تور کوش آداسی ویژه نوروز 99 (اطلس گلوبال)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,415,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
land View
2 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
SEA View
2 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
land View
2 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
SEA View
2 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
Standard Room LANDView دارای استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
Land View
2 تخته (هرنفر)
8,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,930,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
8,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,390,000 تومان
نوزاد
690,000 تومان
land View

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی