تور کوش آداسی ویژه نوروز 99 (28 اسفند ، 2،5،8 فروردین)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,320,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,420,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,420,000 تومان
STD room
2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,670,000 تومان
SEA View
2 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,090,000 تومان
STD Room
2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,090,000 تومان
STD Room
2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,260,000 تومان
Sea View
2 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,260,000 تومان
SEA View
2 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,090,000 تومان
STD Room
2 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,260,000 تومان
STD Room
2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,180,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,350,000 تومان
STD Room
2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,250,000 تومان
SEA View
2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,430,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,510,000 تومان
SEA View
2 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,510,000 تومان
SEA View
2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,680,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,930,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,930,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,020,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

 نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.

 نرخ کودک 2 تا 6 سال 4.690.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی