تور استانبول ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,570,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,770,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,740,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,080,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,080,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,330,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,330,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,770,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,970,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت شهری با ناهار
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2سال 500.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 3.900.000 تومان می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 28 و 29 اسفند 700.000 افزایش نرخ می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 1 و 2 فروردین 650.000 افزایش نرخ می باشد.

✔  پکیج در تاریخ 3 فروردین 450.000 افزایش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی