تور استانبول ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,810,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,770,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,770,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,670,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.

نرخ کودک 2 تا 6 سال 3.990.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی