تور استانبول ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,718,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,998,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,998,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,718,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,718,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,662,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,662,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,014,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,662,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,718,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,718,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,722,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,722,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,014,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,446,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,014,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,014,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,334,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,334,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,222,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,222,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,222,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,422,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,422,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,334,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.

نرخ کودک 2 تا 6 سال 3.990.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی