تور تفلیس 4 شب ویژه 11 بهمن با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,575,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,575,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,905,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,905,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,905,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,905,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,015,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,015,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,015,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,015,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,015,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,225,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,665,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی