تور ازمیر ویژه 4 بهمن (اطلس گلوبال)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,265,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,435,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,765,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,705,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • 30 کیلو بار

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی