تور کوش آداسی ویژه 11 بهمن

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Standard Room Land View
2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Standard Room Sea View
2 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Standard Room Land View
2 تخته (هرنفر)
4,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Standard Room Sea View
2 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Standard Room Land View
2 تخته (هرنفر)
5,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Standard Room Sea View
2 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Standard Room Land View
2 تخته (هرنفر)
5,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • 30 کیلو بار
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی