تور ازمیر 6 شب و 7 روز ویژه 27 دی با پرواز سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
alsancak
2 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,335,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,915,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
cankaya
2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
pasaport
2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,465,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی