تور استانبول ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,350,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • 4 شب اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت شهری با ناهار
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی