تور بانکوک + پاتایا ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
9,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,350,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,440,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,830,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,670,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,150,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,210,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,440,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,150,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,560,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,370,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,420,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,930,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,360,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,880,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,340,000 تومان
نوزاد
1,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • عکس 4*3
  • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
  • کپی شناسنامه از تمام صفحات
  • کپی کارت ملی
خدمات آژانس
  • صبحانه
  • 7 شب اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

.

مسئولین تور