تور آنتالیا 6 شب ویژه 11و14 دی با پرواز ماهان ایر(دنیزلی)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,135,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,135,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,185,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,525,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,605,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,305,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,995,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,345,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,345,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,345,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,085,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی