تور گرجستان 3 شب ویژه 1 الی 16 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,535,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,555,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,555,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,555,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,555,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,555,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,675,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,675,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,365,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,365,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,565,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,565,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,805,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,805,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,415,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

پکیج در تاریخ 8 و 9  دی شامل 800 هزار تومان افزایش نرخ می باشد .

پکیج در تاریخ 10 دی (3شب) شامل 800هزارتومان افزایش می باشد .


مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی