تور 5 شب پوکت + 5 شب بالی ویژه اسفند با پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
17,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,007,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,917,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,592,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,257,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,657,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,907,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,047,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,177,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,427,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,437,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,287,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,087,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,287,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,697,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,937,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,217,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,197,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,737,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,107,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,867,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,147,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,357,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,497,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,192,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,187,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,037,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,057,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,687,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,137,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,597,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,037,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,737,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • پرینت 6 ماه اخیر مانده حساب 10 ملیون تومان
  • عکس 4*6
خدمات آژانس
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی