تور 5 شب سنگاپور+4 شب پوکت با پرواز ماهان ویژه اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,787,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,207,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,477,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,697,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,507,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,177,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,637,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,607,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,417,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,320,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,807,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,567,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,587,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,387,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,977,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,607,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
22,237,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,737,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,367,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,737,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,862,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,932,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,707,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,737,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,397,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,517,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,437,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
17,037,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,427,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,337,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,687,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,637,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,522,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,647,000 تومان
نوزاد
2,307,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
 • عکس 4*3
 • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
 • کپی شناسنامه از تمام صفحات
 • کپی کارت ملی
خدمات آژانس
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

.

مسئولین تور

 • سها سلیمی
 • الهه امیدی