تور کوش آداسی ویژه 4 الی 25 اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Land View
2 تخته (هرنفر)
5,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Sea View
2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Land View
2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Land view
2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Sea View
2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Land View
2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Sea View
2 تخته (هرنفر)
5,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Sea View
2 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی