تور استانبول 3 شب ویژه آبان با پرواز ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,755,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,995,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,015,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,065,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,485,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,590,000 تومان
نوزاد
290,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی