تور استانبول 3 شب ویژه 10 آبان با پرواز ایران ایر تور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,665,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,625,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,765,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,790,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,755,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,405,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,665,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,975,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,175,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,300,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی