تور 4شب بانکوک 3شب پوکت با پرواز ماهان ویژه اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,663,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,437,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,533,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,728,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,749,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,157,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,884,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,113,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,911,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,678,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,092,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,547,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,529,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,769,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,626,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,170,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,737,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,159,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,274,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,737,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,133,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,248,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,737,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,159,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,964,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,248,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,587,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,063,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,811,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,978,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,820,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,141,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,967,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,820,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,453,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,591,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,238,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,976,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,449,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,784,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,158,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,799,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,353,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,632,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,718,000 تومان
نوزاد
1,580,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
 • عکس 4*3
 • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
 • کپی شناسنامه از تمام صفحات
 • کپی کارت ملی
خدمات آژانس
 • بیمه مسافرتی
 • پرواز داخلی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • گشت شهری
 • ویزا
 • صبحانه
 • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

 • الهه امیدی