تور 4شب بانکوک 3شب پوکت با پرواز ماهان ویژه 19 تیر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,520,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,570,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,610,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,620,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,830,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,930,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,070,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,140,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,160,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,280,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,300,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,360,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,360,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,530,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,650,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,730,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,730,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,850,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,930,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,250,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,220,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,390,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,710,000 تومان
نوزاد
1,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • پرواز داخلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • گشت شهری
  • ویزا
  • صبحانه
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • الهه امیدی