تور 4 شب بانکوک 3 شب پاتایا ویژه 19 تیر با پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,180,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,330,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,420,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,710,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,020,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,170,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,230,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

نرخ نوزاد 1/300/000 هزارتومان می باشد.

مسئولین تور

  • الهه امیدی