تور استانبول 3 شب (ویژه 8 خرداد تا خروج 31 خرداد)

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,220,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,120,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,810,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,020,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,810,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,410,000 تومان
CRYSTAL
2 تخته (هرنفر)
10,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,020,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,310,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,920,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت شهری
  • 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

در صورت داشتن کارت واکسن (واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی) نیاز به تست pcr در رفت نمی باشد.

آژانس مسافرتی راه و رسم سفر آماده ارائه بهترین خدمات مسافرتی با نازل ترین قیمت برای شما عزیزان می باشد. شما می توانید با انتخاب تور استانبول 3 شب و 4 روز یک سفر به یاد ماندنی برای خود رقم بزنید.

آنچه که باید درباره تور استانبول بدانید:

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی است.

نرخ کودک بدون تخت 4.300.000 تومان می باشد.

تاریخ 20 خرداد طبق پکیج می باشد.

تاریخ 18 خرداد و مابقی تاریخ ها تا خروج 31 خرداد 500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 22 و 23 خرداد 600.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 15 و 24 و 28 خرداد 800.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 17 و 25 خرداد 1.000.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 14 و 16 خرداد 1.200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 10 خرداد 1.900.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 9 و 13 خرداد 2.200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 11 خرداد 3.200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 12 خرداد 5.700.000 تومان افزایش نرخ دارد.

مسئولین تور

  • مهسا امیدی
  • الهه امیدی
  • شانتیا احمدی